BMW
Gương chiếu hậu 335i
Qua một quá trình sản phẩm gương carbon fiber của redwood đã hoàn thành.

Trương Văn Tuấn
Địa chỉ: KP.4 P. Tân Chánh Hiệp
Q.12 TP. HCM
Mobile:0908939743
Email : tuanmyan@gmail.com