BMW
Đánh bóng sản phẩm
Công đoạn đánh bóng để tạo nên sản phẩm bóng hơn.

Trương Văn Tuấn
Địa chỉ: KP.4 P. Tân Chánh Hiệp
Q.12 TP. HCM
Mobile:0908939743
Email : tuanmyan@gmail.com